Ganimet

Cinsiyet : Kız
Kökeni : Arapça
Anlamı : Kafirlerle yapılan savaş sonucu ele geçirilen mal, para, silah gibi metalar. İslami usullere göre tasnif edilip, beytülmale, fakirlere, yoksullara ve mücahidlere dağıtılır.

Rastgele Kız isimleri
Ecegül
Merve
Kafiye
Nezahat
Sivar